Miltenburg

Dr. Niels van Miltenburg

Filosoof
1 opname & 1 event
Dr. Niels van Miltenburg is docent en onderzoeker bij het departement filosofie aan de Universiteit Utrecht.

In de zomer van 2015 promoveerde hij (cum laude) op zijn proefschrift "Freedom in Action" waarin hij de vrije wil verdedigt tegen recente kritiek van zowel hersen-wetenschappers als filosofen. Hij geeft cursussen over onderwerpen in de filosofie van de geest, metafysica en de filosofie van handelingen en heeft verschillende voordrachten over vrije wil gegeven in onder meer Amsterdam, Keulen, Oslo, Parijs en Oxford.