Singer

Prof. Peter Singer

Filosoof
1 opname
Peter Singer (6 juli 1946) is een Australisch filosoof en schrijver. Hij is hoogleraar bio-ethiek aan Princeton en gespecialiseerd in toegepaste ethiek. Hij benadert ethische kwesties vanuit een invalshoek van voorkeurs-utilitarisme en atheïsme.

In 2004 werd Singer door de Council of Australian Humanist Societies uitgeroepen tot Australisch humanist van het jaar en wordt in zijn moederland ook gezien als een van de meest invloedrijke publieke intellectuelen.

Hij bekleedde meerdere keren de positie van professor aan verschillende universiteiten, waaronder Monash University en de Universiteit van Melbourne.

Buiten de academische kringen is hij vooral bekend door zijn boek Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals (1975), in het Nederlands vertaald als Pro Mens, Pro Dier' (Anthos, 1977) en 'Dierenbevrijding' (De Geus, 1994). Zijn laatste publicaties gaan over ethische kwesties rondom voedsel The Way We Eat: Why Our Food Choices Matter/The Ethics of What We Eat (2006) en stamcel onderzoek Stem Cell Research. The Ethical Issues (2007).

Op zijn website zegt hij binnenkort een gereviseerde versie van zijn meest omvangrijke werk Practical Ethics (1979) uit te geven en bezig te zijn met een boek over één van de grote utilitaristen uit de negentiende eeuw, Henry Sidgwick.