Verweij

Dr. Pita Verweij

Ecoloog
1 event
Pita Verweij is als ecoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht.

De afgelopen jaren werkte Pita Verweij aan het versterken van de link tussen ecologische kennis en beleidsvorming. Dit is terug te zien in haar onderzoek naar hoe biodiversiteit en ecosysteemdiensten gewaardeerd worden en naar de ontwikkeling en toepassing van ecologische kennis om problemen in natuurbehoud en ruimtelijke ordening aan te pakken.

Verweij houdt zich onder andere bezig met de import van soja in Nederland, de daarmee samenhangende ontbossing in Zuid-Amerika en de schadelijkheid hiervan voor de biodiversiteit en het klimaat.

Ook is Verweij betrokken bij het MangroMud project van de Universiteit Utrecht. Dit project heeft als doel de kust en de flora en fauna van Suriname te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering.