Wiers

Prof. dr. Reinout Wiers

Psychopatholoog
1 opname
Prof. dr. Reinout Wiers is hoogleraar development psychopathology aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksgebied heeft betrekking op de (neuro-)cognitieve processen die betrokken zijn bij het ontstaan van verslavingsgedrag.

Hij kreeg in 2002 de N.W.O.-VIDI-subsidie voor zijn onderzoek naar impliciete processen bij verslaving.

In het lab onderzoekt Wiers met zijn collega's wat er verandert in de hersenen van mensen wanneer zij verslavingsgedrag ontwikkelen. Ze proberen deze processen direct te beïnvloeden om de causale status ervan te bestuderen. Wiers studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar cum laude op onderzoek naar risicofactoren voor verslaving.

--
Prof. dr. Reinout Wiers studied psychology at the University of Amsterdam and received there his doctoral degree, passing cum laude, with his research on risk factors for addiction. In 2002 N.W.O. gave him the VIDI-grant for a research on implicit processes in addiction.

Currently, Wiers is professor of Development Psychopathology at the University of Amsterdam. His research area refers to the (neuro-)cognitive processes involved in the origins of addiction behavior. In the lab Wiers and his colleagues look at changes in the brains of people developing addiction behavior. They try to directly influence these processes in order to study the causal status.