Raben

Dr. Remco Raben

Historicus
3 opnames & 2 events
Dr. Remco Raben is universitair hoofddocent bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Raben doet onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië/Indonesië in een langeretermijnperspectief. In zijn werk legt hij verbanden tussen de koloniale en postkoloniale ontwikkeling van Indië/Indonesië en probeert hij een brug te slaan tussen de vaak gescheiden geschiedperspectieven van de verschillende bevolkingsgroepen.

Raben was senior-onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam. Daarnaast was hij als coördinator betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond Indonesië, zoals 'Van Indië tot Indonesië: De herschikking van de Indonesische samenleving 1930-60' en 'Rethinking Regionalism. Changing horizons in Indonesia, 1950s-2000s.' Hij publiceerde veel over de geschiedenis van Azië van de vroegmoderne tijd tot nu. Tot zijn boeken behoren De geschiedenis van Indische Nederlanders en 'Being "Dutch" in the Indies. A history of creolisation and empire, 1500-1920'.