Lecq

Dr. Ria van der Lecq

Filosoof
3 opnames
Ria van der Lecq is programmacoördinator van de studie Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht.

Ze studeerde filosofie aan de Universiteit Leiden en werkte lange tijd als universitair hoofddocent op het gebied van de Middeleeuwse filosofie aan het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. In 2003 stond zij aan de wieg van de nieuwe bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences in Utrecht.