Debat ‘Transdisciplinariteit’

Verkenners in de wetenschap

Duur 0:45:00 — Wo 17 november 2010

Debat ‘Transdisciplinariteit’

Heeft de industrie te veel invloed op onderzoek of kan de wetenschap niet zonder de industrie?

Heeft de industrie te veel invloed op onderzoek of kan de wetenschap niet zonder de industrie? Met o.a. prof. dr. Frank Miedema (decaan Geneeskunde, UMC), dr. Ria van der Lecq (Liberal Arts and Sciences, UU), drs. Bas Allart (directeur UtrechtInc.) en dr. ir. Melanie Peters (Studium Generale en docent leiderschap, UU) Transdisciplinariteit is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat kennis niet alleen tot stand komt door verschillende wetenschappelijke disciplines te benutten (multidisciplinariteit) of zelfs te combineren tot nieuwe theorie (interdisciplinariteit), maar ook door andere dan wetenschappelijke kennis daarbij te betrekken. Dit wordt ook wel weer kenniscocreatie genoemd: een samenspel tussen wetenschap en praktijk. In dit debat gaan de decaan van de medische faculteit, prof. dr. Frank Miedema, de onderwijsdirecteur van Liberal Arts and Science, dr. Ria van der Lecq en drs. Bas Allart van Utrecht Inc. (een initiatief dat wetenschappelijke kennis tot toepassing wil brengen) met elkaar in debat. Zij zullen onderzoeken waar de mogelijkheden zijn voor alfa- en bètawetenschappen om te leren van de praktijk en andersom, de praktijk van de wetenschap. Is het wel zo makkelijk om wetenschappelijke kennis in te zetten voor maatschappelijk nut? Wordt wetenschap geen politieke pion? Wat zijn de risico's en wat zijn de kansen? En hoe zit dat in het onderwijs? Kunnen we studenten opleiden voor de maatschappelijke vraag, zonder de wetenschap geweld aan te doen? Worden ze dan niet beïnvloed door platte geldschieters of (zoals iemand laatst stelde in reactie op Martha Nussbaums' laatste boek over de geesteswetenschappen) gekneed naar hoogdravende opvoedingsidealen?

Sprekers

Over deze serie

Verkenners in de wetenschap

Een Nobelprijswinnaar at een broodje bij een lezing van een andere vakgroep en kwam daar op zijn winnende idee. Verruim ook je blik door verder dan je eigen grenzen te kijken en ga met Studium Generale op verkenning.