Nonhebel

Dr. Sanderine Nonhebel

Milieuonderzoeker
1 opname & 1 event
Dr. Sanderine Nonhebel is onderzoeker bij het Centrum voor Energie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze doet onderzoek op het grensgebied van energie en voedsel(systemen). Een relevant thema in tijden van klimaatverandering. Van landbouwgrond tot veeteelt: welke manieren van voedselproductie zijn slecht voor het milieu en waarom?

Nonhebel studeerde plantenziektekunde aan de Universiteit van Wageningen. Was daarna onderzoeker bij vakgroep en fysische geografie en bodemkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verrichtte haar promotieonderzoek in Wageningen naar de gevolgen van klimaatverandering voor de voedselproductie. Na haar promotie in 1993, deed ze onderzoek naar de mogelijkheden voor biomassagewassen als energiebron, waarna ze in 1995 aangesteld werd als universitair docent Voedsel & Milieu bij het centrum voor energie en milieukunde (ivem) aan de RUG.