Sieckelinck

Dr. Stijn Sieckelinck

Pedagoog
3 opnames
Dr. Stijn Sieckelinck is als onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Pedagogiek van de Universiteit Utrecht en houdt zich meer bepaald bezig met maatschappelijke opvoedingsvraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op het welzijn van kinderen en jongeren. Hij publiceert over radicalisering, burgerschapsvorming en nieuwe vormen van pedagogisch gezag.

Dr. Stijn Sieckelinck studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam met zijn proefschrift Het beste van de jeugd. Een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en. Een jaar later verscheen Idealen op drift, een pedagogische visie op radicalisering van jongeren in samenwerking met prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Marion van San; gevolgd door Onbevoegd Gezag, hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken. Op dit moment is hij in opdracht van de Europese Commissie bezig met een nieuwe studie naar radicalisering onder jeugdigen.