Gladwin

Dr. Thomas Gladwin

Neurowetenschapper
1 opname
Thomas Gladwin is een experimenteel psycholoog, met een achtergrond in verschillende aspecten van de cognitieve neurowetenschappen.

Gladwin werkt momenteel als een post-doc op het lab van Reinout Wiers aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek heeft te maken met de cognitieve neurowetenschappelijke modellen van verslaving en de vertaling hiervan naar klinische interventies.

Thomas Gladwin is an experimental psychologist, with a background in various aspects of cognitive neuroscience. He is currently working as a post-doc at the lab of Reinout Wiers at the University of Amsterdam. His research concerns cognitive neuroscientific models of addiction and their translation to clinical interventions.