Poell

Dr. Thomas Poell

Mediawetenschapper
1 opname & 1 event
Dr. Thomas Poell is senior docent New Media & Digital Culture en programmadirecteur van de Research Master Media Studies van de Universiteit van Amsterdam.

Poell heeft zowel gepubliceerd over digitale platformen en volksprotesten in Canada, Egypte, Tunesië, India en China, als over de rol die deze media hebben in de ontwikkeling van nieuwe vormen van journalistiek.

Hij is vicedirecteur van de Amsterdam Centre for Globalisation Studies (ACGS), en deel van het kernteam van ‘Audivisual Data and Media Studies’ van het project CLARIAH, een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen.

Tevens bracht Poell onlangs het boek ‘The Platform Society, Public values in a connective world’ uit, waarin hij, samen met José van Dijck en Martijn de Waal, schrijft over de rol die digitale platformen spelen bij de behartiging van publieke belangen. Het gaat hierbij om belangen als toegankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid van (openbaar) vervoer, de pluriformiteit in de journalistiek of de inrichting van het onderwijs.

In 2016 gaf hij een serie mini-lezingen voor de Universiteit van Nederland over de dynamiek van protest, zowel online als offline.