Zwart

Prof. dr. Tom Zwart

Rechtsgeleerde
3 opnames
Tom Zwart werkt sinds 2007 als directeur van de School of Human Rights Research aan de UU. Hij is bovendien directeur van de Summer School of Global Justice en is China-coördinator van de Utrecht School of Law.

Prof. dr. Tom Zwart studeerde rechten aan Universiteit Leiden. Van 1993 tot 1997 was hij hoofd van de afdeling EJA bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 1997 is hij hoogleraar aan Universiteit Utrecht bij de faculteit Rechtsgeleerdheid, gespecialiseerd in mensenrechten. Van 2005 tot 2008 was hij decaan van de Utrecht School of Law. In 2006 ontwikkelde hij een rechtsprogramma met internationale uitwisselingen om studenten bekend te maken met diverse rechtssystemen. Hij is diverse malen verkozen tot erelid door studieverenigingen uit Leiden en Utrecht vanwege zijn kwaliteiten als docent en onderzoeker.

Zijn onderzoek is gericht op mensenrechten en publiekrecht. Zijn uitgangspunt bij de mensenrechten is het subsidiariteitsbeginsel, waarbij besluiten op zo laag mogelijk niveau moeten worden genomen, zo dicht mogelijk bij de burger zelf. Hij is bovendien van mening dat niet-Westerse culturen niet moeten worden gedwongen om mensenrechten te accepteren, en pleit voor een positieve aanpak waarbij wordt gekeken naar de positieve, reeds bestaande elementen in een samenleving.