De toekomst van de mensenrechten

Ondertussen in China

Duur 0:45:00 — Di 25 september 2012

De toekomst van de mensenrechten

Het inperken van de internetvrijheid, de vervolging van Ai Wei Wei, of het huisarrest van de blinde dichter en dissident Chen Guancheng.

Het inperken van de internetvrijheid, de vervolging van Ai Wei Wei, of het huisarrest van de blinde dichter en dissident Chen Guancheng: zaken waar in de westerse media schande van wordt gesproken. Het zijn illustraties van het wijdverbreide beeld van China als een gesloten samenleving waarin mensenrechten met voeten worden getreden. Of dit beeld klopt wordt zelden in twijfel getrokken. Hoogleraar Rechtsgeleerdheid prof. dr. Tom Zwart, expert op het gebied van mensenrechten in Azië en Afrika, vindt het hoog tijd voor het aanbrengen van de nodige nuance. Aan de hand van de door hem ontwikkelde rechtstheoretische 'receptorbenadering' en voorbeelden uit de praktijk maakt hij inzichtelijk hoe de Chinese uitleg van- en omgang met mensenrechten verschilt van de westerse, strikt juridische visie, en hoe de Chinese kijk niet per definitie verkeerd is. Misschien kunnen we er zelfs wat van leren?

Spreker

Over deze serie

Ondertussen in China

Volop reden om de blik oostwaarts te keren. Terwijl in het westen de economische crisis domineert, groeit de rol van China op het wereldtoneel. Wat betekent dat? Vier sprekers vertellen wat er gebeurt – ondertussen in China.