Zelforganisatie in het dierenrijk

De zwerm

Duur 0:45:00 — Wo 29 februari 2012

Zelforganisatie in het dierenrijk

De zwerm (of school) is een emergent resultaat van simpele gedragingen van individuele dieren.

De zwerm (of school) is een emergent resultaat van simpele gedragingen van individuele dieren. Wetenschappers buigen zich al jaren over dit mysterie van zelforganisatie. Hoe komt het dat de afzonderlijke dieren in deze groepen niet tegen elkaar aan vliegen of elkaar in de weg zwemmen? En hoe kan het dat dergelijke groepen complex sociaal gedrag vertonen? Visscholen en spreeuwenzwermen bewegen als één geheel. Ook het vlooigedrag van apen wijst op complexe sociale relaties. Dit wordt meestal toegeschreven aan de hoog-cognitieve eigenschappen van de apen, maar is dit complexe gedrag niet eerder een uitkomst van de wisselwerking tussen cognitief eenvoudige individuen en hun sociale omgeving? Is het niet een vorm van zelforganisatie?

Spreker

Over deze serie

De zwerm

Een zwerm heeft emergente eigenschappen. Het geheel is meer dan de som der delen. Denken in termen van emergentie en zelforganisatie biedt een alternatief. Met sprekers uit verschillende disciplines.