I am a crowd

De zwerm

Duur 0:45:00 — Wo 14 maart 2012

I am a crowd

Spontaan zien wij onszelf als een eenheid, en ook in de filosofie en de menswetenschappen wordt het menselijk subject als een eenheid gezien.

Spontaan zien wij onszelf als een eenheid, en ook in de filosofie en de menswetenschappen wordt het menselijk subject als een eenheid gezien. Immanuel Kant stelde rond 1800 dat de filosofie begon met de mens, met het Subject, het "Ik denk". Die gedachte is toonaangevend geweest voor de wijze waarop wij de afgelopen twee eeuwen onze wereld hebben vormgegeven. Michel Foucault was de eerste die, halverwege de jaren 1960, dit subjectgecentreerde denken en de oppositie tussen mens en wereld ter discussie stelde. Zijn werk inspireert tot de gedachte dat mens en wereld verregaand met elkaar verweven zijn. Aan de hand van voorbeelden over de ontwikkeling van cultuur, media en techniek beschrijft Rick Dolphijn deze thematiek van de veelvoudige mens, de mens als 'menigte'.

Spreker

Over deze serie

De zwerm

Een zwerm heeft emergente eigenschappen. Het geheel is meer dan de som der delen. Denken in termen van emergentie en zelforganisatie biedt een alternatief. Met sprekers uit verschillende disciplines.