De utopische ideologie van anarchisten en kapitalisten

Underground

Duur 0:45:00 — Di 13 maart 2012

De utopische ideologie van anarchisten en kapitalisten

Hans Achterhuis zal ingaan op de ideologische wortels van de underground- en tegencultuur en het utopisch denken, dat in de jaren zeventig en tachtig verschillende vormen aannam.

Hans Achterhuis zal ingaan op de ideologische wortels van de underground- en tegencultuur en het utopisch denken, dat in de jaren zeventig en tachtig verschillende vormen aannam. Sociale verbondenheid was sterk, maar ook de ontsporing naar geweld lag steeds op de loer. Achterhuis' werk over de utopie van de vrije markt laat zien dat dit soort concepten niet zomaar als een etiket op een periode of politieke stroming kunnen worden geplakt. En zijn er parallellen naar de 21e eeuw? Tegenwoordig is er ook een groot onbehagen tegen de heersende macht, zelfs uitlopend op protest en rellen. In hoeverre lijkt dat onbehagen op de sociale onrust van toen? Vloeit het er misschien indirect uit voort?

Spreker

Over deze serie

Underground

Wat is er over van de idealen van de jaren ’70 en ’80? Hans Achterhuis en Caroline Nevejan kijken terug op die tijd en laten zien wat de tijdgeest doet met wie je bent. Jonge schrijvers brengen de culturele underground bovengronds.