Goede humor, slechte smaak

Lachen en huilen

Duur 0:45:00 — Wo 17 oktober 2012

Goede humor, slechte smaak

Humor verbindt mensen. Tegelijkertijd verschilt humor heel sterk van groep tot groep, en van cultuur tot cultuur.

Humor verbindt mensen. Tegelijkertijd verschilt humor heel sterk van groep tot groep, en van cultuur tot cultuur. Prof. dr. Giselinde Kuipers bekijkt humor vanuit sociologisch perspectief en vond verschillen tussen humor van hoger en lager opgeleiden en tussen mannen en vrouwen. Waren de media een paar jaar terug vooral geïnteresseerd in sekseverschillen in relatie tot humor, nu verschuift de aandacht naar de kloof tussen klassen. Giselinde Kuipers vertelt over haar onderzoek naar verschillen in humor in Nederland, de V.S. en diverse Europese landen. Hoe wordt een gevoel voor humor gevormd?

Spreker

Over deze serie

Lachen en huilen

Opgroeien is leren omgaan met je emoties. Het is van belang om daar in de opvoeding aandacht aan te besteden, maar hoeveel? De ontwikkeling van emoties in pedagogisch perspectief.