Tussen hemel en hel

Filosofisch Café

Tussen hemel en hel

Hoewel niemand er ervaring mee heeft, beschrijven veel religies nauwkeurig wat er met je gebeurt na de dood.

Hoewel niemand er ervaring mee heeft, beschrijven veel religies nauwkeurig wat er met je gebeurt na de dood. In dit mysterieuze iets of niets komen spirituele, morele en metafysische opvattingen samen. Zo ook in de islam. Rechtschapen gelovigen belanden in het paradijs, voor ongelovigen en onrechtvaardigen wacht het hellevuur. Is men binnen de islam meer op het hiernamaals georiënteerd dan daarbuiten?

Spreker

Over deze serie

Filosofisch Café

Filosofen beklimmen het podium van Hofman Café en vertellen over de aannames en argumenten die schuilgaan achter de realiteit van alledag.