Ik/jij/wij

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Ben je extravert of hou je je liever op de vlakte? En hoe komt dit beeld van jezelf tot stand? Kun je jezelf veranderen? Lange tijd geloofden we in de maakbaarheid van de mens, maar wetenschappelijke inzichten nuanceren dit beeld. De ontwikkeling van het brein in de eerste levensjaren blijkt van grote invloed op de rest van je leven. Deels is dit genetisch bepaald, maar ook (traumatische) gebeurtenissen laten zichtbare sporen na in het brein. Wat is dan nog de invloed van opvoeding?

Ons zelfbeeld komt voor een groot deel tot stand door wat anderen van ons vinden, met een grote rol voor het gezin waarin je opgroeit en later voor je vrienden. Of extravert zijn als een positieve eigenschap wordt gezien, verschilt per subcultuur. Hebben contacten via sociale media eenzelfde invloed op onze identiteit of werkt dat anders? Waarom zijn we eigenlijk zo gevoelig voor wat anderen vinden?

Hoe moeten we onszelf zien als we door zoveel factoren buiten onszelf worden bepaald? Zijn we een optelsom van al deze externe factoren en onze genetische aanleg? Hoeveel ruimte is er dan nog voor de vrije wil? We ervaren onszelf toch als autonoom en bewust kiezende individuen? In vier lezingen vanuit verschillende disciplines gaan we op zoek naar ons eigen ik tussen andere 'ikken'.

WOENSDAG 30 OKTOBER

Identiteit en het babybrein

Prof. dr. Chantal Kemner (Biologische Ontwikkelingspsychologie, UU)

WOENSDAG 6 NOVEMBER

Mijn sociale netwerk en ik

Prof. dr. ir. Vincent Buskens (Sociologie, UU)

WOENSDAG 13 NOVEMBER

Het vrije ik
Dr. Joel Anderson (Wijsbegeerte, UU)

WOENSDAG 20 NOVEMBER

Je bent je relaties

Prof. dr. Susan Branje (Educatie en Pedagogiek, UU)