Anderson

Dr. Joel Anderson

Filosoof
5 opnames & 1 event
Dr. Joel Anderson is universitair hoofddocent filosofie aan de Universiteit Utrecht.

Zijn onderzoek richt zich vooral op de politieke en filosofische implicaties van menselijke beperkingen (bijv. in keuzevermogen, wilskracht en zelfkennis), en de mogelijkheid voor “scaffolding” (steunberen) die deze gebreken zou kunnen compenseren, bijvoorbeeld met stemhulpen (NWO project “Voting Advice Applications and the Politics of Citizen Competence”) of e-coaching (waarover hij een 4-jarig project leidde, in het “Healthy Lifestyle Solutions” programme gefinancierd door NWO's Nationale Initiatief Hersen en Cognitie en Philips Research).

Momenteel doet hij onderzoek naar uitstelgedrag. Zo onderzoekt hij onder andere waarom mensen het moment van slapengaan uitstellen, ondanks dat ze weten dat dit slecht voor hen is. Hiernaast werkt Anderson bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht, dat zich richt op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context. Tevens werkt hij aan een boek, Autonomy Gaps, over de kloof tussen het vermogen tot zelfbeschikking dat van mensen verondersteld wordt en het vermogen dat ze daadwerkelijk hebben.