Upgrade your senses

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

De menselijke zintuigen zijn onnoemelijk complex en geraffineerd. Toch stellen sommige wetenschappers dat de mens nog maar een heel primitief wezen is en veel beter kan. Hoe vaak laten onze ogen of oren ons niet in de steek, geven we geen gehoor aan signalen van ons lichaam of begrijpen we elkaar verkeerd? Met kunstmatige intelligentie kunnen we onze waarneming verbeteren, patronen herkennen, zintuigen toevoegen of via multi-zintuigelijke perceptie prikkels combineren tot nieuwe ervaringen. Zo kunnen blinden op de tast zien of laten kunstenaars ons de ruimte beleven via geluid. Er is er al veel mogelijk op dit gebied. Kunnen we straks allemaal infrarood zien? En is het inzetten van kunstmatige intelligentie fundamenteel anders dan het dragen van een bril? Onze zintuigen vormen hoe dan ook een boeiend terrein van studie. Dit symposium wordt georganiseerd door Incognito, studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie, in samenwerking met Studium Generale.

12:00 Ontvangst met koffie en thee (geen lunch)
12:30 Opening dagvoorzitter - Frans Verstraten
13:00 Lezing 1 - Jean Vroomen
13:50 Lezing 2 - Jan van Erp
14:40 Pauze & DEMO's
15:40 Lezing 3 - Kevin Warwick
16:30 Lezing 4 - Gert-Jan Lokhorst
17:20 Discussie en slot

 • Prof. dr. Frans Verstraten
  Deskundige op het gebied van visuele waarneming en zintuigelijke illusies. Verstraten is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
 • Prof. dr. Jean Vroomen
  Expert op het gebied van waarneming en de vraag hoe onze hersenen de input van alle zintuigen combineert om tot een totaalbeeld te komen van onze omgeving. Vroomen is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.
 • Dr. Jan van Erp
  Bedenker van nieuwe manieren hoe mensen en machines met elkaar kunnen communiceren door het innovatief benutten van de menselijke zintuigen. Jan van Erp is chief scientist van de afdeling Human Interfaces van TNO.
 • Prof. Kevin Warwick
  De man die zichzelf graag tot cyborg maakt, en onder andere communiceert met zijn vrouw door middel van een chip in zijn arm. Warwick is professor in de Cybernetica aan de Universiteit van Reading (Engeland).
 • Gert-Jan Lokhorst
  Neuro-ethicus aan de Universiteit van Delft. Doet onderzoek naar de ethische en juridische aspecten van hersenwetenschap en neurotechnologie.

Verder zal een aantal demonstraties te zien zijn (waar je ook zelf aan mee kunt doen) van toepassingen waarbij onze zintuigen op een verrassende manier worden ge-'upgrade'.

In samenwerking met...

USCKI InCognito