Organisatie

Centrum voor Wetenschap en Cultuur

Het CWC is de centrale ontmoetingsplek voor wetenschap, cultuur en samenleving. Met activiteiten en expertise op het gebied van brede vorming, wetenschapscommunicatie en -educatie en cultuur draagt het CWC bij aan het profiel en de ambities van de Universiteit Utrecht voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. Centraal daarbij staan de betrokkenheid van een breed publiek bij wetenschap (public engagement) en de brede vorming van studenten. 

Het CWC geeft vorm aan de publieke functie van de Universiteit Utrecht en van wetenschap in het algemeen, in dialoog met de omgeving, studenten en medewerkers, nationaal en internationaal. En draagt daarmee bij aan de vorming van de universele mens in de 21ste eeuw. In het CWC zijn het Universiteitsmuseum Utrecht: UMU, Parnassos Cultuurcentrum en het Programmabureau ondergebracht.

Binnen het Programmabureau werken creatieve mensen, samen met wetenschappers en anderen, aan geëngageerde programma's en evenementen voor verschillende doelgroepen, zoals Studium Generale, Meet the Professor, het Weekend van de Wetenschap en het Betweter Festival.

Doe je mee?

Bij onze activiteiten is iedereen van harte welkom! Wetenschap staat in een historische traditie en is er ten behoeve van het algemeen belang. Wetenschap wordt niet alleen gemaakt door de medewerkers en studenten van de universiteit, maar ook door discussie met anderen. Praat en denk met ons mee over de verantwoordelijkheid van wetenschappers en de kracht en de beperkingen van wetenschap om belangrijke maatschappelijke en menselijke vraagstukken op te lossen. Wetenschap is een zaak van de rede, maar vraagt om kritische reflectie, die soms juist door afstand te nemen tot stand kan komen. Daarom biedt de universiteit studenten en andere geïntereseerden een brede vorming en is er ruimte voor kunst, cultuur en muziek. Die kunnen ons op andere manieren laten nadenken over onszelf en de maatschappij. Kom kijken of doe mee aan de vele activiteiten die de Universiteit Utrecht biedt.