Studiepunten

Kijk verder dan je eigen vakgebied en verdien studiepunten in de avonduren.

Wij organiseren jaarlijks verschillende lezingenreeksen die te volgen zijn als onderdeel van een studiepuntencursus (niveau 3). Naast deze lezingen bieden de verschillende faculteiten een programma aan met enkele bijeenkomsten, waarbij je literatuur leest en essays schrijft. Bij het voldoende afronden van de gehele cursus zijn 7,5 ECTS te verdienen. Op dit moment bieden wij twee cursussen aan in blok 3: Duurzaamheid als wereldbeeld (colleges op dinsdagavonden) en Wetenschapsfilosofie (colleges op woensdagavonden).

Duurzaamheid als wereldbeeld

De cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ organiseren we in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid. Voorjaar 2020 onderzochten we de weg naar een klimaatbestendige toekomst.

Wetenschapsfilosofie

De cursus ‘Wetenschapsfilosofie’ is een interdisciplinaire cursus georganiseerd in samenwerking met de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen. Elk jaar verkennen we een ander thema. De editie van 2020 stond in het teken van gelijk hebben, maar vooral ook van gelijk krijgen.

De invullingen van beide lezingenreeksen en de inschrijfdata voor het voorjaar 2021 vind je hier.

Inschrijven

Inschijven gaat via Osiris. Problemen met inschrijven? Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het je derde vak is die periode en daar speciale regels voor zijn bij jouw faculteit. Meestal kan het probleem verholpen worden door contact op te nemen met je studiepunt.