Studiepunten

Kijk verder dan je eigen vakgebied en verdien studiepunten in de avonduren.

Wij organiseren jaarlijks verschillende lezingenreeksen die te volgen zijn als onderdeel van een studiepuntencursus (niveau 3). Naast de lezingen bieden de verschillende faculteiten een programma aan met enkele bijeenkomsten, waarbij je literatuur leest en essays schrijft. Bij het voldoende afronden van de gehele cursus zijn 7,5 ECTS te verdienen. Op dit moment hebben wij twee cursussen, die in blok 3 worden aangeboden:  Duurzaamheid als wereldbeeld (colleges op dinsdagavonden) en Wetenschapsfilosofie (colleges op woensdagavonden). Lees hieronder wanneer je je kan inschrijven en waar de cursussen over gaan.

Duurzaamheid als wereldbeeld

De cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ organiseren we in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid. Dit jaar onderzoeken we de weg naar een klimaatbestendige toekomst.

Gortdroge zomers, buien die extremer worden, en verzengende hitte. De ecologische crisis is een feit. Wetenschappers voorspelden het al, maar nu gaan we de gevolgen echt merken. Als we niets doen, zal de oneindige toevoer van zoet water of het moeiteloos oproepen van stroom uit je stopcontact straks niet meer vanzelfsprekend zijn. Oude vertrouwde infrastructuren moeten drastisch op de schop om onze manier van leven duurzaam te maken. Hoe gaan we dat doen?

In deze reeks vertellen wetenschappers over de wereld van morgen. Hoe een stad kan overleven in tijden van droogte, maar tegelijkertijd om kan gaan met grote hoeveelheden water. Hoe we de gigantische afvalhopen kunnen verminderen, door de waarde van afval in te zien. Hoe data kunnen helpen vervoer, mensen en behoeften op elkaar af te stemmen. Wie gaat welk steentje bijdragen?

Ga naar de cursus in Osiris en bekijk het programma.

Wetenschapsfilosofie

De cursus ‘Wetenschapsfilosofie’ is een interdisciplinaire cursus georganiseerd in samenwerking met de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen. Elk jaar verkennen we een ander thema. Komende editie staat in het teken van gelijk hebben, maar vooral ook van gelijk krijgen.

Wetenschap is geen belangeloze zoektocht naar waarheid. Er is eer te behalen. Wie gelijk krijgt, schrijft geschiedenis. Toegeven dat je ernaast zat is dus niet makkelijk. Gezichtsverlies ligt op de loer. Hoe werkt de strijd om het gelijk? En hoe bepaal je wat waar is?

Politici en het bedrijfsleven hebben ook andere belangen dan de waarheid. De tabaksfabrikant moet sigaretten verkopen, de minister maatregelen verdedigen. De wetenschap treedt vaak op als raadgever, maar daar zit niet iedereen op te wachten. Hoe overtuig je mensen van een boodschap die ze niet willen horen? Kunnen wetenschappers op tegen de macht van de industrie of politiek?

Ga naar de cursus in Osiris en bekijk het programma.

Inschrijven 2019/2020

Je kunt je inschrijven via Osiris met de cursuscodes GEO3-5004 (Duurzaamheid als wereldbeeld) en 201900030 (Wetenschapsfilosofie).*
Na-inschrijving: maandag 20 en dinsdag 21 januari 2020
Start onderwijs: maandag 3 februari 2020

*Problemen met inschrijven? Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het je derde vak is die periode en daar speciale regels voor zijn bij jouw faculteit. Meestal kan het probleem verholpen worden door contact op te nemen met je studiepunt.