Studiepunten

Kijk verder dan je eigen vakgebied en verdien studiepunten in de avonduren

Dit voorjaar organiseert Studium Generale twee programma's die je als student kunt volgen voor studiepunten. Naast de lezingen bieden de verschillende faculteiten een programma aan met enkele bijeenkomsten, waarbij je literatuur leest en essays schrijft. Bij het voldoende afronden van de gehele cursus zijn 7,5 ECTS te verdienen op niveau 3.

Je kunt je  inschrijven voor deze cursussen van 1 tot en met 28 november 2021, en tijdens de na-inschrijvingsdagen op maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022.

Duurzaamheid als wereldbeeld

De cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ (GEO3-5004) organiseren we in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen op dinsdagavonden in blok 3. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid. Dit jaar staat materiaal centraal:

  • Willen we een duurzame toekomst voor iedereen, dan moeten we onze omgang met materialen veranderen. Van het delven uit de aarde, het produceren van ons geliefde mobieltjes, tot het (her)gebruik ervan in het dagelijkse leven. Waar gaat het mis? En hoe kunnen we efficiënt omgaan met onze schaarse grondstoffen en energie? 

Schrijf je direct in via Osiris voor deze cursus (zoek op: GEO3-5004).

Wetenschapsfilosofie (deze cursus is helaas vol)

De cursus ‘Wetenschapsfilosofie’ (202100030) is een interdisciplinaire cursus georganiseerd in samenwerking met de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen op woensdagavonden in blok 3. Elk jaar verkennen we een ander thema. Dit jaar staat tijd centraal:

  • De mens probeert al eeuwenlang grip te krijgen op de tijd. In natuurkundige formules is het een berekenbare constante, maar dit strookt niet met hoe de mens tijd ervaart. Hoe en waarom zoekt de mens controle over het verleden, heden en de toekomst? Vinden wetenschappers werkelijk grip op tijd, of is tijd uiteindelijk niet te vangen in modellen en definities?

Schrijf je direct in via Osiris voor deze cursus (zoek op: 202100030).

Inschrijven

Inschijven gaat via Osiris. Problemen met inschrijven? Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het je derde vak is die periode en daar speciale regels voor zijn bij jouw faculteit. Meestal kan het probleem verholpen worden door contact op te nemen met je studiepunt.