Studiepunten

Verder kijken dan je eigen vakgebied én studiepunten verdienen in de avonduren? Je kunt bij Studium Generale ook lezingenreeksen volgen voor studiepunten.

Wij organiseren jaarlijks verschillende lezingenreeksen die te volgen zijn als onderdeel van een studiepuntencursus (niveau 3). Naast de lezingen bieden de verschillende faculteiten een programma aan met enkele bijeenkomsten, waarbij je literatuur leest en essays schrijft. Bij het voldoende afronden van de gehele cursus zijn 7,5 ECTS te verdienen.

Op dit moment hebben wij twee cursussen, die in blok 3 worden aangeboden:  Duurzaamheid als wereldbeeld (colleges op dinsdagvonden) en Wetenschapsfilosofie (colleges op woensdagavonden). Lees hieronder wanneer je je kan inschrijven en waar de cursussen over gaan.

Inschrijven 2019/2020

Je kunt je inschrijven via Osiris met de cursuscodes GEO3-5004 (Duurzaamheid als wereldbeeld) en 201900030 (Wetenschapsfilosofie).*
Inschrijving: maandag 28 oktober t/m zondag 24 november 2019
Na-inschrijving: maandag 20 en dinsdag 21 januari 2020
Start onderwijs: maandag 3 februari 2020

*Problemen met inschrijven? Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het je derde vak is die periode en daar speciale regels voor zijn bij jouw faculteit. Meestal kan het probleem verholpen worden door contact op te nemen met je studiepunt.

Duurzaamheid als wereldbeeld

De cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ organiseren we in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid.

In het voorjaar van 2020 stellen we de vraag: hoe wapenen we ons tegen de gevolgen van de klimaatcrisis? Hoe je het ook wendt of keert, de klimaatcrisis is een feit. In plaats van onze oren en ogen te sluiten, moeten we nadenken over hoe we ons gaan aanpassen. De stijgende zeespiegel, toenemende droogte en periodes van extremere regenval zetten cruciale infrastructuren onder druk. Dingen die we vanzelfsprekend vinden, zoals de beschikbaarheid van elektriciteit of schoon water, staan op het spel. Hoe staat Nederland ervoor? En welke veranderingen moeten plaatsvinden?

Ga naar de cursus in Osiris.

Wetenschapsfilosofie

De cursus ‘Wetenschapsfilosofie’ is een interdisciplinaire cursus georganiseerd in samenwerking met de faculteiten Bètawetenschappen, Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen. Elk jaar verkennen we een ander thema.

Komende editie gaan we het hebben over gelijk hebben en gelijk krijgen. Die twee staan soms op gespannen voet. Voor politici, advocaten en het bedrijfsleven is de waarheid niet altijd relevant. Hun belangen lopen uiteen en kunnen botsen met die van de wetenschap. Kun je als wetenschapper op tegen de macht van de industrie of politiek? Soms is het vechten tegen reuzen. Ook binnen de wetenschap wordt niet alleen naar waarheid gezocht, maar ook om waarheid gestreden. Hoe komt waarheid tot stand en wat houdt het in? Hoe bepaal je wat waar is en hoe overtuig je mensen hiervan?

Ga naar de cursus in Osiris.

--

De specifieke inhoud van de lezingenreeksen wordt in januari met ons nieuwe programma bekendgemaakt op onze website.