Vrijheid van meningsuiting en religiekritiek

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Het debat over vrijheid van meningsuiting en de rol van religiekritiek is al enkele jaren het meest verhitte en alomtegenwoordige van het land. Alle groepen, partijen, denkers en media mengen zich hierin en iedereen heeft wel een mening klaar. Steeds als er een incident is in de samenleving, laait de discussie over de fundamenten van de meningsvrijheid en religiekritiek weer op. Tijd om afstand te nemen en deze thema's te beschouwen los van hun maatschappelijke context en aanleidingen, die vooral uitnodigen tot een welles-nietes roepen.

Op het symposium van FUF en Studium Generale zal de vrijheid van meningsuiting en de religiekritiek benaderd worden vanuit de filosofie: wat zijn de historische wortels, hoe ver reiken de rationele kaders, welke ethische implicaties spelen mee?

13.00 Inloop

13.15 Welkom door Studium Generale

13.20 Inleiding door de dagvoorzitter Maarten van Houte

13.30 'Tolerantie en vrijheid van meningsuiting: een paar argumenten' - prof. dr. Theo Verbeek

14.15 'Vrijheid van meningsuiting: een sociologische en maatschappijkritische blik' - Gijs van Loef

15.00 Pauze met koffie en thee

15.15 'Religiekritiek of racisme?'- René Danen

16.00 'Vrijheid van meningsuiting: een oefening in nederigheid' - Sebastien Valkenberg

16.45 Ruimte voor discussie en afsluiting

17.30 Borrel