Geuijen

Dr. Karin Geuijen

Bestuurskundige
3 opnames & 2 events
Dr. Karin Geuijen is specialist in migratiebeleid en als docent en onderzoeker verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Geuijen geeft onderwijs over Publiek Management en onderzoekt (transnationale) netwerken, met name op het terrein van justitie en politie. Ook richt zij zich in haar onderzoek op het vraagstuk van gedwongen migratie.

Daarnaast is Geuijen mede-trekker van Welcoming Spaces, dat meerjarig onderzoek doet over het revitaliseren van krimpgebieden in de EU en het bieden van gastvrijheid voor migranten van buiten de EU. Sinds december 2020 is Geuijen voorzitter van de raad van commissarissen van het Refugee Wellbeing and Integration Initiative. Dit initiatief komt op voor de belangen van vluchtelingen en geeft advies over onder andere integratiebeleid.

Eerder maakte ze deel uit van het evaluatieteam van Utrecht Refugee Launchpad: een innovatief programma op het gebied van asielbeleid.

In 2004 promoveerde Geuijen op het proefschrift 'De asielcontroverse: argumenteren over mensenrechten en nationale belangen', waarin ze spreekt over een controverse tussen het beschermen van vluchtelingen enerzijds en het beheersen van migratie anderzijds.