Es

Dr. Karin van Es

Mediawetenschapper
1 opname & 1 event
Mediawetenschapper Karin van Es is universitair docent Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Van Es' onderzoek speelt zich af op het grensvlak tussen televisie en nieuwe digitale media. Zo richt haar onderzoek zich op de impact van platformisering, dataficatie en algoritmisering op cultuur en samenleving.

Daarnaast is van Es werkzaam als researcher bij de Utrecht Data School, een onderzoeksplatform naar dataficatie in openbaar bestuur, politie, veiligheid en de media.

Ook maakt zij deel uit van de stuurgroep van het aandachtsgebied Governing the Digital Society van de Universiteit Utrecht. Binnen het focusgebied Governing the Digital Society werkt van Es als hoofdonderzoeker bij de Special Interest Group Principles by Design: deze onderzoeksgroep bestudeert hoofdzakelijk hoe we principes van (goed) bestuur kunnen ontwikkelen en toepassen in digitale samenlevingen.

In 2017 was ze samen met Mirko Schäfer mederedacteur van het boek The Datafied Society, over de steeds grotere rol die data-onderzoek speelt binnen de Geesteswetenschappen.

In 2014 voltooide ze aan de Universiteit Utrecht haar promotieonderzoek over liveness. Hierin onderzocht ze wat het concept 'live' inhoudt en wat de veranderende rol is die media-instituties en gebruikers erbij spelen. Bij 'live' denken we in eerste instantie aan een live-uitzending op televisie, maar het begrip kan ook van toepassing zijn op het internet en sociale media. Hierover schreef Van Es het boek The Future of Live(2016).