Snelders

Dr. Stephen Snelders

Historicus
3 opnames & 1 event
Dr. Stephen Snelders is als historicus werkzaam op het snijvlak van medische geschiedenis en cultuurgeschiedenis. Hij doet onderzoek bij het Freudenthal instituut van de Universiteit Utrecht en werkt momenteel aan een geschiedenis van de Nederlandse illegale drugshandel.

Dr. Stephen Snelders (1963) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, met als hoofdvak economische en sociale geschiedenis. In 1994 begon hij een promotie-onderzoek aan de Vrije Universiteit naar het gebruik van LSD en andere hallucinogene stoffen in Nederland, waarop hij promoveerde in 1999. Van 2002 tot 2010 werkte Stephen als medisch historicus aan de afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Hij deed onderzoek naar en publiceerde over een aantal uiteenlopende thema's: de historische en maatschappelijke implicaties van het gebruik van erfelijkheidsconcepten in de geneeskunde en het publieke domein (genetica, eugenetica); het gebruik van psychoactieve stoffen in geneeskunde en het publieke domein; en de geschiedenis van medische publiekscommunicatie in de vroegmoderne en moderne tijd.

--
Dr. Stephen Snelders (1963) studied history at the Utrecht University, where he majored in economical and social history. In 1994 he began his graduate research at the Vrije Universiteit, studying the use of LSD and other hallucinogenic substances in the Netherlands. He finished in 1999. From 2002 to 2012 Stephen worked as a medical historian at the department Metamedica at the VU Medical Center in Amsterdam.

He published on a wide variety of topics: the historical and societal impact of the concept of hereditary transmission in medicine and the public domain (genetics, eugenics) ; the use of psychoactive substances in medicine and the public domain; and the history of communication of medicine to the public in early modern and modern times. Since 2008 he is the editor of Studium, a journal for the history of science and the history of universities. Also, since 2012 he works at the Julius Center for Health Sciences at the UMC Utrecht.