Koops

Prof. dr. Willem Koops

Ontwikkelingspsycholoog
11 opnames
Willem Koops (1944) is Universiteitshoogleraar Sociale Wetenschappen. Hij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij van 1968 tot 1981 werkte als universitair docent ontwikkelingspsychologie.

Willem Koops (1944) is Universiteitshoogleraar Sociale Wetenschappen. Hij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij van 1968 tot 1981 werkte als universitair docent ontwikkelingspsychologie. In 1980 promoveerde hij op een proefschrift getiteld Social Development and Naivity of Experimental Subjects, dat hij baseerde op methodologisch onderzoek in sociaal-cognitieve ontwikkeling.

Koops was hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit tussen 1981 en 2002. In 2000 verhuisde hij naar de Universiteit Utrecht waar hij eenzelfde leerstoel bekleedde. Sinds 2007 is hij Universiteitshoogleraar aan deze universiteit, met als leerstoel Foundations and History of Developmental Psychology and Pedagogy. Hij leidde vele onderzoeksprojecten in dit vakgebied.

Daarmaast was Koops president van European Association of Developmental Psychology (ESDP). Hij werd benoemd tot Fellow, eerst door de American Psychological Association (APA), later ook door de Society for Psychoogical Research. Ook is hij (founding) editor van het European Journal of Developmental Psychology (EJDP).