Privacy

Over

Privacy, het woord valt steeds vaker. Maar wat betekent het eigenlijk? We zetten ongevraagd foto’s van anderen online, taggen elkaar, reageren en kopen online. Het uitwisselen en nalaten van gegevens gebeurt niet alleen ‘horizontaal’, tussen mensen onderling, maar ook verticaal, tussen overheden en burgers. Belastingzaken, identiteits- woon- en werkgegevens: zaken die we niet eens meer analoog kunnen regelen, al zouden we willen. Privacy lijkt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen, zowel op vrijwillige als onvrijwillige basis. Is dat erg? Verder is de vraag hoe privacybescherming in wetenschappelijk onderzoek geïntegreerd kan worden zonder dat dit een belemmering vormt. Vanuit verschillende perspectieven en academische disciplines keken en kijken we bij Studium Generale naar het begrip privacy. Van de rechtsgeleerdheid en filosofie, tot biomedische wetenschap en sociologie.