De Muur in het Duitse culturele geheugen

Oost en west

Duur 0:45:00 — Ma 12 oktober 2009

De Muur in het Duitse culturele geheugen

De menselijke geest kan ervaringen en gebeurtenissen ombuigen. Na de val van de Muur werden vele visies op het verleden gepresenteerd.

De menselijke geest kan ervaringen en gebeurtenissen ombuigen. Na de val van de Muur werden vele visies op het verleden gepresenteerd. Al voordat nostalgisch op de DDR werd teruggekeken lieten literaire teksten zien dat de DDR in herinneringen wordt geconstrueerd. Hoe gaan schrijvers om met herinneringen aan hun jeugd? En hoe verhouden die zich tot de visies die films als Goodbye Lenin en Das Leben der Anderen ons presenteren? In zijn lezing concentreert Ewout van der Knaap zich vooral op het beeld in 'Oost en West' over hoe jongeren in de DDR opgroeiden. In de eerste lezing in van deze reeks doet hij dit door films en literatuur aan te halen.

Spreker

Over deze serie

Oost en west

In aanloop naar 9 november, 20 jaar na de val van de muur lezingen over de DDR, het einde van het communisme, Ostalgie en Berlijn als creatief middelpunt van Europa. Met o.a. Maarten van Rossem en Cox Habbema.