[kort] Schnabel - Migratie

Duurzaamheid als wereldbeeld

Duur 0:45:00 — Di 8 maart 2011

[kort] Schnabel - Migratie

Sociale duurzaamheid op de agenda. Veranderingen op wereldschaal hebben hun uitwerking in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Sociale duurzaamheid op de agenda. Veranderingen op wereldschaal hebben hun uitwerking in Nederland en in ontwikkelingslanden. Ook in Nederland is het soms moeilijk te zien hoe sociale en ecologische duurzaamheid zich tot elkaar en tot onze welvaart verhouden. Prof. dr. Paul Schnabel (socioloog, directeur SCP, Universiteitshoogleraar UU) onderzoekt hoe we de 21ste eeuw doorkomen op een verantwoorde manier, zonder te grote discontinuïteit. Onze geïndividualiseerde leefstijl en grote welvaart zijn een groot goed. Wat gaan we merken van oprakende grondstoffen, olie en schaarser wordend schoon water? Hoe verhouden deze zich tot dilemma's rond veroudering, de pensioenleeftijd, de gezondheidsparadox, migratie, en integratie?

Dit is het eerste deel van de lezing 'Migratie en Nieuwe Identiteit', in het tweede deel analyseert Prof. dr. Annelies Zoomers (Professor International development Studies, UU) aan de hand van voorbeelden uit Azie, Latijns Amerika en Afrika hoe ons streven naar duurzaamheid rechtsreeks duurzame ontwikkeling elders beïnvloedt.

De lezing valt binnen de serie Duurzaamheid als Wereldbeeld van Studium Generale, voorjaar 2011.

Spreker

Over deze serie

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is echte welvaart en kwaliteit van leven? Iets doen voor duurzaamheid betekent niet elke dag een dikke trui aan of eten wat je niet lekker vindt. Utrechtse wetenschappers laten zien wat hun vakgebied bijdraagt.