Migratie en nieuwe identiteit

Duurzaamheid als wereldbeeld

Duur 0:45:00 — Di 8 maart 2011

Migratie en nieuwe identiteit

Sociale duurzaamheid op de agenda. Veranderingen op wereldschaal hebben hun uitwerking in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Sociale duurzaamheid op de agenda. Veranderingen op wereldschaal hebben hun uitwerking in Nederland en in ontwikkelingslanden. Globalisering verbindt, maar fragmenteert ook. Prof. dr. Annelies Zoomers (Professor International development Studies, UU) analyseert aan de hand van voorbeelden uit Azie, Latijns Amerika en Afrika hoe ons streven naar duurzaamheid rechtsreeks duurzame ontwikkeling elders beïnvloedt. Door de wereldwijde voedsel- en klimaatcrisis onstaat in veel ontwikkelingslanden een run op land. Wereldwijd is een snelle toename van grondbezit in buitenlandse handen, vooral in Afrika. Zoomers laat zien dat globalisering leidt tot nieuwe vormen van schaarste en nieuwe vormen van mobiliteit. Wat zijn de gevolgen voor de balans tussen people, planet en profit. Hoe hou je het armoedevraagstuk op de agenda, samen met ecologische duurzaamheid? Ook in Nederland is het soms moeilijk te zien hoe sociale en ecologische duurzaamheid zich tot elkaar en tot onze welvaart verhouden. Prof. dr. Paul Schnabel (socioloog, directeur SCP, Universiteitshoogleraar UU) onderzoekt hoe we de 21ste eeuw doorkomen op een verantwoorde manier, zonder te grote discontinuïteit. Onze geïndividualiseerde leefstijl en grote welvaart zijn een groot goed. Wat gaan we merken van oprakende grondstoffen, olie en schaarser wordend schoon water? Hoe verhouden deze zich tot dilemma's rond veroudering, de pensioenleeftijd, de gezondheidsparadox, migratie, en integratie?

Spreker

Over deze serie

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is echte welvaart en kwaliteit van leven? Iets doen voor duurzaamheid betekent niet elke dag een dikke trui aan of eten wat je niet lekker vindt. Utrechtse wetenschappers laten zien wat hun vakgebied bijdraagt.