Instituties van de open samenleving

Duurzaamheid als wereldbeeld

Duur 0:45:00 — Di 15 februari 2011

Instituties van de open samenleving

Een duurzame samenleving: groei en verdeling van welvaart via markt en staat.

Een duurzame samenleving: groei en verdeling van welvaart via markt en staat. Prof. dr. Bas van Bavel (hoogleraar economische en sociale geschiedenis van de Middeleeuwen en trekker van het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving, UU) laat zien dat de belangrijkste organisatievormen van onze huidige Westerse samenleving (markt en staat) zijn ontstaan in de Middeleeuwen en onderdeel zijn van onze cultuur. Maar ook andere instituties zoals commons, de gilden of de waterschappen zijn ontstaan om collectieve actieproblemen te overwinnen en lange termijnafwegingen mogelijk te maken waarin er balans is tussen mens, milieu en meerwaarde. Wat biedt de kennis van deze organisatievormen ons voor duurzaamheidsvraagstukken in de 21ste eeuw? Prof. dr. Hans Schenk (hoogleraar economie van het Tjalling C. Koopmans Research Institute) onderzocht voor de Commissie de Wit de recente economische crisis. In zijn wetenschappelijk onderzoek als econoom richt Schenk zich op de vraag in hoeverre er in de praktijk steun te vinden is voor de economische theorie van de rationele actor. Dit lijkt een te eenzijdige benadering. Managers zijn minder rationeel dan we denken en concurrentie leidt niet zonder meer tot stabiele markten en gewenste uitkomsten. Is de ontzichtbare hand van de markt een mythe? Hoe ziet de economisch duurzame onderneming van de toekomst er uit? En is die dan ook sociaal en ecologisch duurzaam? Het gaat om macht en tegenmacht - welke voorwaarden voor duurzaamheid zijn er te formuleren vanuit de economie en de geschiedenis van bedrijven en instituten.

Sprekers

Over deze serie

Duurzaamheid als wereldbeeld

Wat is echte welvaart en kwaliteit van leven? Iets doen voor duurzaamheid betekent niet elke dag een dikke trui aan of eten wat je niet lekker vindt. Utrechtse wetenschappers laten zien wat hun vakgebied bijdraagt.