Typisch Nederlands

Filosofisch Café

Typisch Nederlands

Het ideaalbeeld van de multiculturele samenleving is langzaam verdwenen. Angst voor religieuze en culturele verschillen kwam daarvoor in de plaats.

Het ideaalbeeld van de multiculturele samenleving is langzaam verdwenen. Angst voor religieuze en culturele verschillen kwam daarvoor in de plaats. Betekent dit het einde van Nederland als tolerante, vrije samenleving? Wat is tolerantie eigenlijk? Tolerantie is best een raar begrip voor de moderne tijd. Iedereen is gelijk voor de wet, dus tolereren, of getolereerd worden, zou niet meer bijzonder moeten zijn. Toch blijft 'tolerant zijn' een belangrijk opgave in Nederland. Prof. James Kennedy (decaan UCU) laat zien hoe Nederlanders het begrip hebben gebruikt, en hoe dat in hun zelfbeeld past. Sinds de jaren '60 vond er een belangrijke verschuiving plaats. Tolerantie werd een breder, maar tegelijkertijd ook meer omstreden begrip. De laatste jaren lijken twee verschillende visies op de tolerantie lijnrecht over elkaar te gaan staan. Welke zijn dat? En hoe kan Nederland nu het beste verder?

Spreker

Over deze serie

Filosofisch Café

Filosofie is een manier van kijken naar de wereld. Hoor meer over de aannames en argumenten die onze blik bepalen, bevraag wat vanzelfsprekend lijkt en leer denken als een filosoof.