De verbeelding van het verleden

Spiegeltje, spiegeltje

Duur 0:45:00 — Wo 8 maart 2017

De verbeelding van het verleden

Van krantenberichten en dagboeken tot schilderijen en spotprenten: ze helpen wetenschappers om een zo goed mogelijk idee te krijgen van wat men in het verleden dacht en vond.

Van krantenberichten en dagboeken tot schilderijen en spotprenten: ze helpen wetenschappers om een zo goed mogelijk idee te krijgen van wat men in het verleden dacht en vond. Maar die veelheid aan representaties maakt hun werk er niet gemakkelijker op. Een gebeurtenis als de slag bij Waterloo gaf destijds aanleiding tot uiteenlopende beelden en interpretaties. Hoe bepaal je als onderzoeker de betekenis en onderlinge samenhang van die verschillende bronnen? Hoe creëer je vanuit de huidige kennis een zo solide en rijk mogelijk beeld van toen? Prof. dr. Ann Rigney (Literatuurwetenschap, UU) vertelt.

Spreker

Over deze serie

Spiegeltje, spiegeltje

Wetenschappelijke kennis weerspiegelt nooit direct de realiteit. Met modellen, steekproeven en andere representaties proberen wetenschappers de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Maar lukt dat ook?