Leren van modellen

Spiegeltje, spiegeltje

Duur 0:45:00 — Wo 29 maart 2017

Leren van modellen

In het lager en middelbaar onderwijs helpt het werken met modellen leerlingen om de werkelijkheid beter te begrijpen.

In het lager en middelbaar onderwijs helpt het werken met modellen leerlingen om de werkelijkheid beter te begrijpen. Door zelf te spelen met modellen via computersimulaties krijgen ze bijvoorbeeld een levendig beeld van de werkzame mechanismen achter natuurkundige fenomenen. Hoe adequaat zijn die modellen? En hoe verhouden ze zich tot traditionele lesmethoden? Prof. dr. Wouter van Joolingen (Freudenthal Instituut, UU) vertelt waarom het gebruik van modellen en experimenten bij het lesgeven de voorkeur verdient boven het uitleggen van formules en wetten.

Spreker

Over deze serie

Spiegeltje, spiegeltje

Wetenschappelijke kennis weerspiegelt nooit direct de realiteit. Met modellen, steekproeven en andere representaties proberen wetenschappers de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Maar lukt dat ook?