Bas van Stokkom: Wat een hufter!

De samenleving zou verharden en ook de discussie over die verharding lijkt steeds grover te worden. In september verschijnt het boek Wat een hufter!
Leestijd 1 minuut — Di 24 augustus 2010

Dit boek is geschreven door dr. Bas van Stokkom en uitgegeven bij uitgeverij Boom. De Nijmeegse filosoof en socioloog geeft daarin een heldere analyse van de maatschappelijke verruwing.

Het boek wordt op woensdag 15 september gepresenteerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met een debat over de verhuftering van Nederland. Vooraanstaande onderzoekers discussiëren met Van Stokkom, op zoek naar de achtergronden van de verharde maatschappij. Sprekers in het debat zijn onder meer prof. dr. Hans Boutellier (Verwey-Jonker Instituut), prof. dr. Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau en Universiteit Utrecht).

Bas van Stokkom is op dinsdag 5 oktober ook te gast op het Universitaire Vredesdagen Symposium On speaking terms. Daarbij gaat het om de vraag of dialoog en lessen in democratische principes vrede dichterbij kunnen brengen. Is geweld - en ook hufterig gedrag - inherent aan het menselijk samenleven of is een gerichte aanpak van vredeseducatie mogelijk?

Lees meer over het debat, boek en de Vredesdagen.