Bang voor wiskunde

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt: mensen over de hele wereld hebben wiskundeangst
Leestijd 2 minuten — Vr 8 juli 2011

Heb jij ook emoties van angst en stress tijdens colleges wiskunde of als je cijfers of formules in het dagelijkse leven tegenkomt? Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat over de hele wereld mensen last hebben van wiskundeangst ofwel math anxiety. De term math anxiety is een steeds terugkerend begrip wanneer je op zoek gaat naar de attitude ten opzichte van wiskunde in wetenschappelijke literatuur.

Hoe komt het dat die angst voor wiskunde zo sterk is en voor bijvoorbeeld aardrijkskunde niet? Wiskunde is een apart vak. Het leren van wiskunde is een cumulatief proces wat betekent dat je voortbouwt op kennis die je al bezit. In dat proces gaat er vaak iets mis. Op de middelbare school zijn leerlingen bijvoorbeeld met andere dingen bezig dan wiskunde, ze hebben een niet inspirerende wiskundeleraar of vinden het vak moeilijk en geven op. Daardoor missen studenten vaak wat treden van de wiskundeladder waardoor het nog moeilijker is om de wiskunde op de universiteit bij te benen. Daarbij komt ook dat zelfvertrouwen een bepalende factor is in het goed zijn in wiskunde. Door negatieve ervaringen met het vak raken studenten minder gemotiveerd om zich in te zetten wat weer lage resultaten tot gevolg heeft.

Toch blijkt uit een onderzoek in Amerika dat studenten met een hoge mate van wiskundeangst cognitief niet minder goed zijn in wiskunde maar alleen wat langer doen over hun opgaven. Dus laat je zeker niet ontmoedigen als je bang bent, even doorzetten en goed de tijd nemen. Wil je meer lezen over wiskundeangst en het leren van wiskunde bij studenten? Kijk dan op de webpagina 'gecijferdheid' onder theoretisch kader voor een uitgebreid verslag, gemaakt in het kader van mijn stage bij Studium Generale. Ook vind je daar meer over de resultaten van een enquête over de houding ten opzichte van wiskunde, die uitgevoerd is onder studenten van de Universiteit Utrecht.