Leren van kunst

Kunst en wetenschap kunnen niet zonder elkaar
Leestijd 1 minuut — Di 22 april 2014

Morgen worden in Amsterdam bij de KNAW de leden van de Akademie van Kunsten geïnstalleerd. De Akademie is een plek waar kunstenaars ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten uit andere disciplines en de wetenschap. Kunst en wetenschap gaan goed samen en vullen elkaar aan. Het zijn twee manieren waarop we de wereld om ons heen ordenen, onderzoeken, becommentariëren en uitdrukken. Toch zijn er ook verschillen en juist daarom kunnen zij van elkaar leren. In de laatste Kunst- en Wetenschapslezing lieten architect Ronald Rietveld en filosoof Erik Rietveld zien hoe ze met hun projecten wetenschap, kunst en maatschappij samenbrengen. Kijk hun verhaal terug. Kunst geeft gestalte aan de individuele, unieke beleving terwijl wetenschap is gericht op objectieve kennis. Toch is wetenschap wel degelijk een creatief proces. In de serie 'Creativiteit' onderzochten we de vraag welke rol creativiteit speelt in de wetenschap. Ook vertelden wetenschappers uit verschillende vakgebieden hoe zij creativiteit onderzoeken, van neurowetenschapper tot historicus en van muziekwetenschapper tot stadsgeograaf.