Tumult over de transgenderwet: welke weg slaat het kabinet in?

Het kabinet weigert om een motie tegen de transgenderwet uit te voeren. De onenigheid is treffend voor de worsteling van ons politieke systeem met de bescherming en ondersteuning van transpersonen. Hoe kunnen we hun rechten beschermen en welke rol moet de politiek hierin spelen?
Leestijd 2 minuten — Di 30 april 2024
In je recht

In een recente motie, ingediend door NSC en SGP, wordt het kabinet opgeroepen om het voorstel in te trekken om de Transgenderwet te verruimen. De verruiming moest ervoor zorgen dat transpersonen makkelijker het geslacht kunnen aanpassen in de geboorteakte. De minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind liet echter meteen al weten om geen gehoor te geven aan de aangenomen motie en wordt daarbij gesteund door het kabinet. Weerwind pleit voor een debat waarin de voor- en tegenargumenten eerst grondig moeten worden afgewogen, alvorens het kabinet een beslissing neemt over de wet.

De politieke besluitvorming over transgenderrechten duurt in Den Haag dus voort, tot grote ergernis van voormalig D66-kamerlid en transvrouw Lisa van Ginneken. In de Volkskrant vertelt zij hoe de motie haar ook persoonlijk raakt. “Kennelijk leef ik in een land waarin de politieke meerderheid mij beschouwt als een tweederangsburger. Dat is best wel heftig. Terwijl transgender personen nu al heel veel te maken hebben met discriminatie, geweld en buitensluiting. Deze motie is de zoveelste dreun,” aldus Van Ginneken.

Transrechten staan in Nederland al langer onder hoge druk. Waarom? Hierover spraken wij afgelopen najaar met o.a. rechtswetenschapper dr. Marjolein van den Brink. “Er is toenemende kritiek op het vereenvoudigen van de transgenderwet vanuit verschillende hoeken,” vertelt zij. Zo zijn er mensen die de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw in stand willen houden. Daarnaast zijn er genderkritische feministen. “Deze groep is bang dat de verworvenheden van de tweede feministische golf, zoals genderquota en veiligheid voor vrouwen, verloren gaan,” legt Van den Brink uit. Dit onderstreept hoe de traditionele man-vrouwbenadering van onze maatschappij transgenderrechten in de weg zit. “Wij zijn zo gewend om dingen te organiseren op basis van geslacht, dat we ons niet kunnen voorstellen hoe we de maatschappij anders kunnen inrichten. Ik denk dat we hier juist wel over na moeten denken en dat hier de uitdaging voor de mensenrechten ligt.”

Wil je meer weten over de geschiedenis van transrechten en de weerstand in Nederland? Bekijk de lezing met o.a. Van den Brink terug.