Grote botsingen

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Opnames

Nog geen opnames in deze serie

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Botsingen tussen religie en wetenschap zijn onderwerp van politiek debat en publieke discussie. Denk bijvoorbeeld aan het idee van intelligent design dat in de Verenigde Staten, maar ook hier, telkens de kop opsteekt. Door de eeuwen heen hebben godsdienst en wetenschap meerdere malen flink gebotst, en door deze botsingen is de hoofdstroom van het christendom diepgaand veranderd. Wanneer je de wording van onze moderne westerse cultuur wilt begrijpen, is de gecompliceerde verhouding tussen wetenschap en godsdienst een bron van inzicht. En er is nauwelijks een fascinerender onderwerp te bedenken!

Herman Philipse is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is jurist en filosoof en begenadigd spreker. Zijn onderzoeksgebied beslaat met name kennistheorie en de hedendaagse wijsbegeerte. Een trimester per jaar geeft hij college te Oxford en is hij lid van St. John's College.

In acht hoorcolleges van drie maal twintig minuten geeft hij aan de hand van individuele denkers, van Copernicus en Galilei tot Darwin en Hubble, een beeld van de geschiedenis van wetenschap en godsdienst in Europa vanaf de middeleeuwen. Na de colleges is er gelegenheid tot discussie. De lezingen zijn zowel elk afzonderlijk als in serie te volgen. Deze serie wordt op cd uitgebracht door Home Academy Publishers.

Maandag 29 januari
Copernicus en het Antieke wereldbeeld

Maandag 5 februari
Galilei versus Paus Urbanus VIII

Maandag 12 februari
Descartes en Spinoza: Twee atheïsten?

Maandag 19 februari
Mechanicisme van Newton tot Laplace

Maandag 26 februari
De opkomst van de geologie

Maandag 5 maart
Darwin versus Paley
Handout 6 (pdf)

Maandag 19 maart
De Big Bang en het nieuwe creationisme

Maandag 2 april
Godsdienst in het tijdperk van wetenschap