Kant en de verlichting

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Opnames

Nog geen opnames in deze serie

Artikelen

Over deze serie

De notie van Verlichting verwijst in de Wijsbegeerte niet zozeer naar een historische periode, als wel naar een manier van denken: de mens centraal als vrij en redelijk wezen dat in staat is zichzelf de wet voor te schrijven. Immanuel Kant verwoordde het motto van de Verlichting als 'heb de moed, je van het eigen verstand te bedienen'. Maar hoe verhoudt een dergelijk verlichtingsdenken zich tot een mechanistisch wetenschappelijk wereldbeeld? Hoe is het mogelijk te spreken van de mens als zelf-wetgevend dier indien de wetenschap ons vertelt dat het de natuurwetten zijn die onze handelingen bepalen, dat wil zeggen: wat is de verhouding tussen ethiek en wetenschap?

In het symposium zullen deze vragen worden besproken aan de hand van het filosofisch gedachtegoed van Immanuel Kant; hij poogde ethiek en wetenschap met elkaar te verzoenen zonder concessies te doen aan het materialisme, de wijze waarop hij dit heeft vormgegeven ligt nog immer ten grondslag aan de meeste moderne benaderingen van de mens die ruimte willen laten voor morele overwegingen. Er zal specifiek worden ingegaan op de relatie tussen Kant's morele filosofie en zijn rechtsleer, de status van ethiek in het debat tussen de materialisten en anti-materialisten en de verhouding tussen ethiek en metafysica überhaupt. Het symposium is vrij toegankelijk en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom, wel veronderstellen de sprekers basiskennis van Kant's moraalfilosofie. De voertaal is Engels.
Sprekers:

Prof. dr. Reinhardt Brandt, Universiteit van Marburg

Dr. Karin de Boer, Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Paul Ziche, Universiteit Utrecht

blog Nieuwsblog: Sapere aude!

In samenwerking met...

Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten