Terrorisme dichtbij

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Terrorisme is een mondiaal probleem waar ook Utrecht mee te maken heeft. Politie, justitie en veiligheidsdiensten, maar ook jeugdzorg, en de islamitische gemeenschap zijn betrokken bij maatregelen tegen radicalisering. Maar hoe ver moeten we hier in gaan?

Frankrijk zette negentigduizend agenten en soldaten in om een paar terroristen te pakken. Dat straalt daadkracht uit, maar was het niet ook wat overdreven? De overheid moet recht doen aan de gegronde bezorgdheid van burgers, zonder een angstcultuur te creëren of te polariseren. Hoe pak je dat aan? Discussieer mee en hoor van experts uit het veld.

MAANDAG 12 OKTOBER

Jihad in je straat
Utrecht wil samen met maatschappelijke organisaties radicalisering tegengaan. Is deradicalisering de taak van gemeente, islamitische gemeenschap of bijvoorbeeld scholen? Hoe moeten we omgaan met terugkerende jihadstrijders? En is dat eigenlijk wel een issue, of opgeblazen door de media? Met o.a. prof. dr. Beatrice de Graaf (Internationale en Politieke Geschiedenis, UU) als debatleider, dr. Stijn Sieckelinck (Pedagogische Wetenschappen, UU) dr. Mohamed Ajouaou (Islamitische Godgeleerdheid, VU), Maarten van de Donk (RadarAdvies) en Michel Kok (Veiligheid, Gemeente Utrecht)

MAANDAG 26 OKTOBER

Safety first
In onze poging grip op veiligheid te krijgen leveren we steeds meer van onze privacy in. Maatregelen tegen terrorisme raken op die manier aan waarden die centraal staan in onze democratie. Dat levert vragen op: moet het goedpraten van terrorisme verboden zijn? Hoe verhouden de maatregelen zich tot onze mensenrechten? Met prof. dr. Bob de Graaff (Intelligence & Securitystudies, UU) als debatleider, Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), Ton Siedsma (Bits of Freedom) en mr. dr. Marianne Hirsch Ballin (advocaat en expert terrorismepreventie).

MAANDAG 9 NOVEMBER

Slachtoffer of crimineel?
Moet je proberen een Syriëganger te begrijpen, of zijn er grenzen aan ons inlevingsvermogen? Veroordeling leidt tot uitsluiting wat de kans op radicalisering alleen maar groter maakt. Hoe tolerant moeten we zijn? Met o.a. dr. Ernst van den Hemel (Religiewetenschap, UU) als debatleider, drs. Ron van Wonderen (Verwey-Jonker Instituut), dr. Elsbeth Visser-Vogel (Onderwijsadviseur) en Dennis Honing (auteur Ongeloofwaardig. Hoe ik mezelf radicaliseerde - en daar van terugkwam).

Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het KF Hein Fonds.