Topolski

Dr. Anya Topolski

Politiek filosoof
Dr. Anya Topolski is universitair hoofddocent ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Haar onderzoeksinteresses concentreren zich rond de thema’s Europese identiteit, uitsluiting, judaïsme, antisemitisme, islamofobie, racisme en feminisme. Topolski bestudeert onder andere de verschillende manieren waarop racisme gestalte kreeg binnen de Europese geschiedenis en hoe minderheden daar tot op de dag van vandaag het 'slachtoffer' van worden. Ze denkt na over vragen als: Hoe richten we een samenleving met veel verschillende ideeën in zonder uit te sluiten? Topolski werkt momenteel aan het project ‘De Ras-Religie Constellatie’; een onderzoek met als doel om een Europese, kritische filosofie van ras te ontwikkelen door te focussen op de ontmoeting tussen ras en religie, en zo een lacune in de Europese filosofie op te vullen.

Topolski schreef verschillende boeken, waaronder Is there a Judeo-Christian Tradition? A European Perspective (2016), waarin ze de ontwikkeling van de term ‘Joods-Christelijk’ in relatie tot traditie, samenleving etc. in een Europees perspectief en context plaatst, en het boek Arendt, Levinas and a Politics of Retionality (2015), over de filosofen Hannah Arendt, Emmanuel Levinas en de politiek van relationaliteit.

Hiernaast is ze oprichter van Een Andere Joodse Stem.

Topolski promoveerde in de filosofie aan de KU Leuven op het politieke denken van Hannah Arendt, de ethiek van Emmanuel Levinas en het hedendaagse Joodse denken. Voor dit promotieproject ontving ze in 2009 de Auschwitz Stichting Prijs.