Graaff

Prof. dr. Bob de Graaff

Inlichtingenexpert
1 opname
Prof. dr. Bob de Graaff is hoogleraar Intelligence en security studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is De Graaff hoogleraar Inlichtingen en veiligheid aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Van 2007 tot 2009 was hij Nederlands eerste hoogleraar Terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit Leiden.

Inlichtingendiensten moeten onderwerp worden van het politieke en maatschappelijke gesprek, volgens de Graaff. Vragen die structureel aan de orde moeten worden gesteld zijn: hoe gaan inlichtingendiensten om met privacy? Wat zijn de kosten voor de samenleving? En waarom hebben we eigenlijk een geheime dienst? De AIVD zou dan ook beter aan de buitenwereld moeten uitleggen wie ze zijn en wat ze doen, zegt hij op De Correspondent.

De Graaff studeerde hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkte vervolgens aan verschillende universiteiten.