Burgering

Prof. dr. ir. Boudewijn Burgering

Kankeronderzoeker
1 opname & 1 event
Prof. dr. ir. Boudewijn Burgering is hoogleraar Signaaltransductie bij het UMC Utrecht.

Met zijn onderzoeksgroep bestudeert Burgering de oorzaken van kanker, diabetes en veroudering. In deze ziektes is er een belangrijke rol weggelegd voor processen in de cel, bijvoorbeeld de stofwisseling en het herkennen en doorgeven van verschillende signalen (signaaltransductie). In het bijzonder onderzoeken Burgering en zijn collega's een proces genaamd PI3K-signalering. Dat lijkt namelijk een sleutelrol te spelen in verouderingsziekten en kanker, en zou belangrijke kennis kunnen opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Burgering is hoofd van het moleculair kankeronderzoekcentrum aan het UMC Utrecht, en hoofd van de masteropleiding Cancer, stem cells and developmental biology in Utrecht. Daarnaast is hij onder andere lid van de vooraanstaande European Molecular Biology Organization en is hij als professor verbonden aan universiteiten in Bangalore en Guangzhou. In 2002 kreeg Burgering de prestigieuse VICI-beurs voor zijn onderzoek.