Dieperink

Dr. Carel Dieperink

Milieu-maatschappijwetenschapper
Dr. Carel Dieperink is onderzoeker en docent in milieuwetenschappen en watermanagement aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht.

Dieperink analyseert beleid en bestuur rondom milieu en water. Zijn focus ligt hierbij op de wisselwerking tussen verschillende (inter)nationale instituties die zich bezighouden met watervraagstukken. Centrale thema’s hierbij zijn de implementatie van de Europese waterrichtlijnen, innovaties in het stedelijk waterbeheer en grondwaterwinning en bodemdaling.

Daarnaast is Dieperink lid van het algemeen bestuur van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Honorary Fellow aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO).