Craig

Colin Craig

Conflict mediator
3 opnames
Colin Craig is development director van TIDES, een Noord-Ierse vrijwilligersorganisatie op het gebied van 'post-conflict training'.

Hij is meer dan 35 jaar betrokken geweest bij verzoeningswerk in Noord-Ierland. Hij heeft gewerkt als jongerenwerker en als consultant bij National Charity. In 1990 werd hij directeur van de Corrymeela Community, een international vermaarde organisatie die pionierswerk verricht op het gebied van verzoening in Noord-Ierland.

Craigs voornaamste interesses liggen bij het ontwikkelen van nieuw leiderschap, dat noodzakelijk is om gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen na conflicten. Zijn werk bestaat uit het ontwikkelen van lokale en internationale trainingsprogramma's op het gebied van Conflict Management and Diversity. Hij heeft ook vele trainingen gegeven op deze onderwerpen in Europa, Afrika, Canada, de Verenigde Staten en Zuidoost Azie. Hij is een van de ontwerpers van de Dialogue for peaceful change-methode, die ook op de Vredesdagen te volgen is.