Visser-Vogel

Dr. Elsbeth Visser-Vogel

Pedagoog
1 opname
Elsbeth Visser- Vogel promoveerde in mei 2015 op een onderzoek naar de religieuze identiteitsontwikkeling van christen- en moslimjongeren in Nederland.

In haar proefschrift laat Visser-Vogel zien dat veel van de jongeren denken in 'wij' en 'zij' en zich niet verbonden voelen met de rest van de samenleving. Toch leidt dat volgens haar niet direct tot radicalisering, doordat ze wel waardering krijgen binnen de eigen groep. Met het proefschrift hoopt ze dat ook leraren meer inzicht krijgen in de religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren, om ze zo beter te kunnen begeleiden in dat proces. Visser – Vogel: "Leraren kunnen jongeren aanmoedigen om over hun opvattingen, twijfels en vragen na te denken. Daardoor leren zij een stevige, eigen identiteit te vormen."