Midden

Dr. Eva Midden

Sociaal wetenschapper
Dr. Eva Midden is universitair docent Gender Studies aan de Universiteit Utrecht.

Haar onderzoek richt zich op gender, religie en nationale identiteit in de context van bekering tot de Islam. Midden werkte mee aan het Europese onderzoeksproject ‘MIGNET’, waarvoor ze onderzoek deed naar migratie, gender en religieuze praktijken in nieuwe media.

Midden behaalde een masterdiploma in Political Science aan de Universiteit Leiden en een PhD in filosofie aan de University of Central Lancashire. Voor haar thesis deed ze onderzoek naar de relatie tussen multiculturalisme en feminisme.

Midden is tevens bestuurslid van het Catharina van Tussenbroek fonds.